Zahradní železnice

Zahradní železnice Drásov

Nákladní vozy

Zahradní železnice Hl. Stránka > Fotogalerie > Nákladní vozy zahradní železnice

zahradní železnice zahradní železnice
Vozy pro přepravu sypkých hmot "kiplory"
zahradní železnice
Samovýsypný vozík
zahradní železnice zahradní železnice
Požární vůz a vůz pro přepravu PHM
zahradní železnice zahradní železnice
Cisterna s čerpadlem.
zahradní železnice
Plošinový vůz s nákladem stabilního motoru.
Nákladních vozů je na zahradní dráze v Drásově více než vozů osobních a slouží ke svému účelu a to stěhování těžkých a rozměrných předmětů po areálu dráhy. Krom 2 cisteren a vozu na PHM je vozový park zastoupen kipplorami a platoňáky - plošinovými vozy, které nečastěji slouží k fyzické přepravě těžkých předmětů po areálu. Ostatní nákladní vozy dráhy slouží spíše jako exponáty, než aby se zúčastnily technické údržby zahradní dráhy jako jsou například některé výsypné a skříňové vozy.

Zahradní železnice - Hl. stránka